Goeyvaerts AQUARIUS Consortvocaal ensemble met een warm hart voor eigentijdse muziek

onder leiding van Marc Michael De Smet

Vier zangeressen, een cellist en een danseres maken theater over leven en dood over leven dicht bij de dood over levend dood zijn. Doods leven over Overleven niettegenstaande angst, eenzaamheid, onmacht, schuld, schaamte, kilte, donkerte. De teksten komen van een Hollandse dichter, Jan Arends de muziek is van Karel Goeyvaerts en was in Vlaanderen nooit te horen. Cage zette flink de schaar in dit vierstemmig lijnenspel en hield een geraamte over dat als minuscule klankruïnes spookachtig aan de oorspronkelijke weelde en flonkering herinnert. Wat rest is gestamel, klanken die hun verband en verhaal verloren zijn te midden van veel stilte. GOEYVAERTS CONSORT en BL!NDMAN gaan samen deze skeletten opnieuw inkleuren.

Een Bach- of Beethovengezelschap stichten is veel vertrouwder. Onze geestelijke mentor is Karel Goeyvaerts (1923-1993) die zonder twijfel de meest moderne internationaal gerichte Vlaamse componist van nà 1950 is geweest. Wij zingen meer en meer in het buitenland, waar wij deze naam meenemen en uitdragen. De frisse, vitale bewerkingen die Tormis van de Estlandse volksliederen (maar ook van andere culturen) maakte, zijn zeer prettig om te zingen en aanstekelijk om te beluisteren. Twee heren van stand- een arichitect en een componist- steken in een (gewezen) melkerij de artistieke koppen bij elkaar en toveren een ruimtelijk- vocaal event uit de hoed. Een creatieve knock out die u- letterlijk - alle hoeken van de ruimte (de melkerij) laat zien. Een spookachtig resultaat. een geheel nieuw verhaal, op de puinhopen van Frescobaldi.

Hun kleurrijkste vocale en instrumentale palet vlechten zij in elkaar om van deze HARMONIES een betoverende, ruimtelijke site te maken waar oud en nieuw een bizar maar fascinerend contact maken. Daarin moet de toehoorder dwalen, verdwalen en om elke hoe nieuwe, eigen verhalen samenstellen. Van consortium, belangenvereniging. Ons belang is de hedendaagse muziek, in al zijn aspecten: de vocale en instrumentale, de theatrale en solistische, de religieuze en profane, de traditionele en modernistische. Nogal wat mensen vinden onze naam ongewoon dat is hij ook.